DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Placeholder

Product Description

 Polityka prywatności

   Administratorem danych osobowych Klienta jest Tadeusz Kuczapski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą FotoKuczapski.      adres: Pasaż Ursynowski 1/100, 02-784 Warszawa     e-mail: biuro@www.fotokuczapski.pl 2. Dane osobowe pozyskujemy podczas rejestracji Klienta w serwisie www. www.fotokuczapski.pl. Klient podaje nam swoje dane w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli tak zdecyduje, wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie w celu otrzymywania powiadomień o zrealizowaniu zamówienia ww. www.fotokuczapski.pl zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem niezbędnym dla realizacji zamówienia.  4. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  5. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez klienta zamówień lub wydaniem przez Klienta zgody na otrzymywanie powiadomień.  a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta (realizacja zamówień),  b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania oprogramowania m.in. bazodanowego, dzięki któremu mogą funkcjonować nasze serwisy oraz wysyłane są powiadomienia do klientów (realizacja zamówień i wysyłanie powiadomień),  c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku realizacji transakcji płatniczych takimi metodami np. eCard (realizacja zamówień),  d) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach, jeśli Klient zechce podzielić się o nas swoją opinią i wyrazi odrębną zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych tj. Imienia lub Nicku oraz adresu e-mail,  e) biuru rachunkowemu, które obsługuje kompleksowo naszą księgowość, a więc także faktury sprzedażowe wystawiana dla Klientów z tytułu realizacji zamówień (realizacja zamówień).  Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom.  6. Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane są przez nas przez okres zależny od celu ich przetwarzania:  a) w przypadku rejestracji w naszym serwisie – przez okres w jakim Klient jest zarejestrowany, czyli do żądania ich usunięcia, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat,  b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień – przez okres do czasu odwołania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania powiadomień, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat,  c) w przypadku dokonania zakupu przez Klienta – przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach związanych z rachunkowością, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.  7. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do:  a) dostępu do swoich danych, b) poprawiania swoich danych, c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, d) żądania usunięcia swoich danych, e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych. 8. Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonym celu, np. w realizowanym celu – otrzymywanie powiadomień. Może to zrobić logując się na swoim koncie i w zakładce Edycji danych użytkownika odwołać określone zgody uprzednio udzielone.  Sprzeciw można również zgłosić, pisząc do nas e-mail na adres biuro@www.fotokuczapski.pl 9. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.

Zasady funkcjonowania serwisu

Serwis internetowy www.fotokuczapski.pl obsługiwany jest przez firmę FotoKuczapski, będącą jego właścicielem: FotoKuczapski 31-232 Kraków  ul. Szafirowa 8  NIP 676-101-36-86  REGON 350777364  FotoKuczapski wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.fotokuczapski.pl. Usługi obejmują wykonywanie zdjęć na papierze fotograficznym jak również drogą elektoniczną. Usługi serwisu www.fotokuczapski.pl polegają na przyjmowaniu zamównienia od użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego, graficznych plików zdjęciowych celem wykonania usług, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i przekazaniu zamówień do wybranego Punktu Odbioru na terenie Polski lub wysłaniu ich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej. Usługi  www.fotokuczapski.pl mają charakter odpłatny.

 

Użytkownik

Użytkownikiem serwisu internetowego www.fotokuczapski.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Zarejestrowanie się w serwisie internetowym www.fotokuczapski.pl  oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu – szczegóły postępowania opisano w Polityce Prywatności poniżej.

 

Składanie zamówień

Serwis www.fotokuczapski.pl umożliwia zamawianie wywoływania zdjęć, określonych w ofercie umieszczonej na stronach internetowych serwisu.  Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.fotokuczapski.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.

Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są przechowywane na serwerze przez 7 dni od dnia ostatniego logowania na dane konto. Po 7 dniach lub po złożeniu zamówienia na odbitki, pliki te są kasowane z serwera.

 

Terminy i warunki realizacji zamówień

 

Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności:

  • Przelewem tradycyjnym.
  • Płatnością elektroniczną eCard – przelewem natychmiastowym lub kartą płatniczą.

 

Cennik

Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostępnymi na stronach internetowych serwisu www.fotokuczapski.pl. W przypadku zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Użytkownik płaci za wykonanie usługi oraz za transfer do Punktu Odbioru. Jeśli zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę i za przesyłkę.

 

Odstąpienie od umowy i zwroty

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres anulowanie@foto4u.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (600 089 340 pn-pt 7:00-16:00). Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.foto4u.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

– umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, formatów XXL, Foto Prezentów, Kalendarzy itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

– umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: reklamacje@foto4u.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

 

Prawa autorskie

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

 

Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

  • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
  • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
  • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normam

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ma zastosowanie ustawa z dnia 25 maja 2018 r.

1) Wyżej wymieniona ustawa służy stosowaniu dodatkowych przepisów ustawy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.